Randers by

Kloakarbejde: Ny pumpestation på Tronholmen

Gemt neden under fortov og cykelsti gør pumpestationen på Grenåvej lige ved siden af Tronborg ikke meget væsen af sig, men i Vandmiljø Randers A/S kender de alt til den og dens udfordringer.

– Pumpestationen har i nogen tid ikke fungeret effektivt nok set med driftsmæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske briller, siger produktionschef, Michael Sønder Jensen, ved Vandmiljø Randers og fortsætter:
– Derudover er dens placering risikabel for vores mandskab, når pumperne skal tilses og vedligeholdes.

Derfor kan forbipasserende opleve, at der i det grønne område ved Tronholmen opføres en ny pumpestation. Den nye pumpestation er første led i en forbedring af transporten af spildevandet.

Efterfølgende skal den eksisterende pumpestation på Grenåvej nedlægges og en spildevandsledning skal føres under Grenåvej til den nye pumpestation på Tronholmen.

– Den gamle pumpestation på Grenåvej er for nedslidt og utidssvarende til, at det kan svare sig at renovere den. Sammenholdt med dens dårlige placering, betyder det, at vi nedlægger den gamle pumpestation og fører spildevandet under Grenåvej til den nye pumpestation, der leder spildevandet sikkert til rensning på Randers Centralrensning, slutter Michael Sønder Jensen.

Vandmiljø Randers forventer, at arbejdet med at nedlægge den gamle pumpestation på Grenåvej og føre den ny ledning under Grenåvej fra den nedlagte pumpestation til den ny på Tronholmen starter i uge 44 med afslutning i slut uge 45. Vandmiljø Randers færdiggør anlæggelsen af den nye pumpestation på Tronholmen i uge 46 til 47. VAM udfører arbejdet på vegne af Vandmiljø Randers.

Kommentarer