Randers by

Kloakarbejde indskrænker midlertidigt Grenåvej til et spor

Et større kloakarbejde indsnævrer midlertidigt Grenåvej til et spor. Arkivfoto.

Vandmiljø Randers A/S er nu ved at være nået så langt med opførelsen af en ny pumpestation på Tronholmen, at arbejdet rykker over på modsatte side, hvor forsyningen nedlægger den gamle pumpestation og forbinder kloaksystemet ved at føre en ledning under Grenåvej.

Gravearbejdet gør, at trafikanter, der skal ud af Randers via Grenåvej fra mandag den 29. oktober og frem til søndag den 11. november kan opleve længere transporttid. Kloakarbejdet på hjørnet af Tronborg indsnævrer midlertidigt Grenåvej til et spor i udadgående retning.

En nedslidt og utidssvarende pumpestation skal nedlægges

Lige efter venstresvinget fra Randers Bro ud ad Grenåvej ved Tronborg graver Vandmiljø Randers fra mandag den 29. oktober til søndag den 11. november. En nedslidt og utidssvarende pumpestation skal nedlægges, og spildevandssystemet skal tilkobles den nye pumpestation på modsatte side ved Tronholmen.

– Den gamle pumpestation, man har kunnet se dækslet af i fortov og cykelsti lige på hjørnet af Tronborg, er nedslidt, dårlig indrettet og medfører store omkostninger til vedligeholdelse og giver et dårligt arbejdsmiljø for mandskab. Det er rettidig omhu, at den sløjfes og erstattes, siger produktionschef ved Vandmiljø Randers, Michael Sønder Jensen, der ikke lægger skjul på, at
fornyelsen vil forbedre forsyningssikkerheden markant.

– Den nye pumpestation, der blev påbegyndt i uge 42 på Tronholmsiden, er indrettet med energieffektive pumper, der vil give en væsentlig driftsbesparelse, og mandskabets sikkerhed og arbejdsmiljø ved vedligeholdelse bliver markant forbedret, fortæller Michael Sønder Jensen.

Effektiviteten af den gamle pumpestation har været for nedadgående

Den nye pumpestation har i nogen tid været et stort ønske hos Vandmiljø Randers, da effektiviteten af den gamle pumpestation har været for nedadgående.

– Skåret helt ind til benet, så ønsker vi at frakoble pumpestationen på Grenåvej i tide, så der ikke løber spildevand på gaden, fortæller Michael Sønder Jensen og håber, at den klare melding om risikoen for lort på gaden kan øge forståelsen for det nødvendige gravearbejde og mildne generne, som gravearbejdet vil medføre for trafikanterne.

Risiko for ekstraordinære kødannelser

Tusindvis af bilister kører dagligt over Randers Bro, og indsnævringen vil påvirke trafikken ind og ud af Randers. Det må forventes, at der i myldretiden vil være risiko for ekstraordinære kødannelser i forbindelse med arbejdet.

– Det er et omfattende anlægsarbejde med stor gravedybde, vi udfører i løbet af de to uger. Når vi nedlægger pumpestationen på hjørnet af Tronborg fylder vi med maskiner, hul og indhegning ud på den ene kørebane. Pumpestationens placering gør det ikke muligt at lade to spor være farbare, oplyser projektleder ved Vandmiljø Randers, Bo Heidmann.

Busser omlægges ikke, og gående og cyklister henvises til modsatte side, mens gravearbejdet står på. Der vil være hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved gravearbejdet pga. gravedybden og den fælles sikkerhed.

– Vi ved, vi kommer til at være til gene for bilister, og vi lægger os i selen, så arbejdet bliver færdigt så hurtigt som muligt, fortæller Bo Heidmann, der samtidig opfordrer bilister til, så vidt det er muligt at tage cyklen eller benytte offentlig transport i perioden.

Vandmiljø Randers fortsætter efter uge 45 med færdiggørelse af pumpestationen på Tronholmen. Arbejdet vil her stå på indtil uge 47 og vil ikke påvirke trafikken.

Kommentarer