Randers by

Jennumparken og Husarvej får superstier, bedre belysning og flere grønne opholdssteder

Visualisering v. ARKPLAN Byplan- & Landskabsarkitekter.

 Jennumparken og Husarvej modtager et tocifret millionbeløb, som skal bruges til at skabe superstier, bedre belysning og flere grønne opholdssteder. Det sker som en del af en større strategi for at styrke områdets sammenhæng med resten af byen.

Boligorganisationerne Møllevænget & Storegaarden og Lejerbo har fået tildelt et tocifret millionbeløb af Landsbybyggefonden til udvikling af infrastrukturen. Ændringerne betyder større stier, som skaber en bedre sammenhæng til den øvrige del af byen, mere levende natur og flere grønne opholdssteder med plads til udeliv og fællesskaber.

– Det glæder mig, at vi nu får mulighed for at styrke udviklingen af Jennumparken og Husarvej. Ændringerne betyder, at der bliver en større sammenhæng mellem boligområdet og resten af byen ved at skabe større stier og flere grønne fællesarealer. Det er en indsats, som er med til at styrke sammenhængskraften i Randers by – og som samtidig vil komme borgerne i området til gavn – siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Midlerne skal blandt andet bruges til at skabe superstier, bedre belysning og grønne opholdssteder, hvor der er plads til at socialisere. Naturen kommer til at spille en væsentlig rolle, og her vil fokus være at skabe udearealer, der er mere levende og varierede end i dag.

– Ændringerne kommer blandt andet til at betyde, at vi kan skabe en mere levende bydel i Randers, hvor smuk natur får lov at blomstre, og hvor der er mulighed for at skabe fællesskab på tværs af byen – siger Torben Hansen.

De nye planer skal samtidig skabe sammenhæng mellem Jennumparken, naturområdet Nordre Fælled og Randers by – særligt skal bydelen åbnes mod det nye bolig og erhvervsområde omkring den tidligere Randers Kaserne, det allerede etablerede erhvervsområde mod vest og mod det rekreative naturområde Nordre Fælled samt Langvang Idrætsområde.

Ansøgning om infrastrukturændringer i Jennumparken og Husarvej er udarbejdet i tæt dialog mellem Randers Kommune og boligorganisationerne Møllevænget & Storegaarden og Lejerbo, herunder den boligsociale enhed Bysekretariatet samt med bidrag fra Naturstyrelsen Kronjylland.

Kommentarer