Debat

Høring om public service i landdistrikter

I november 2017 gik 35 borgmestre og formanden for Landdistrikternes Fællesråd i rette med mediedanmarks dækning af landdistrikterne. Det har betydning for udviklingsmulighederne, hvordan vi taler om de danske landdistrikter, fastslog de i et åbent brev til kulturminister Mette Bock (LA), som Jysk Fynske Medier bragte.

På baggrund af hevendelsen fra borgmestrene og Landdistrikternes Fællesråd afholder Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer høring om public servicemedierne i landdistrikterne fredag den 23. februar 2018 kl. 14.00 – 17.00 i Landdistrikternes Fællesråds Rådssal, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Udvalgets formål med høringen er at få belyst og drøftet public servicemedierne dækning af nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter med henblik på, at drøftelserne på høringen kan indgå i de kommende politiske forhandlinger om en ny medieaftale.

Fokus på mediedækning i landdistrikter

Udvalget ønsker følgende temaer belyst på høringen:

  • Det aktuelle mediebillede i forhold til dækning af regionale og lokale nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. med fokus på public servicemedierne
  • Hvordan dækker public servicemedierne i praksis nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter (muligheder, udfordringer og potentialer)?
  • Hvordan har public servicemedierne overordnet set varetaget opgaverne med at dække nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter i perioden 2015-2018?
  • Hvilken værdi og betydning (såvel samfundsmæssigt som identitetsskabende) har mediernes dækning af nyheder, begivenheder, kultur og samfundsliv m.m. i regioner, yderområder og landdistrikter?
  • Regeringens udspil til ny medieaftale især fsva. fremtidig dækning af regionale og lokale nyheder m.m.
  • Bør det tilstræbes, at public servicemedierne i fremtiden i et væsentligt større omfang end i dag er til stede og dækker virkeligheden i hele Danmark – herunder i regioner, yderområder og landdistrikter og på øerne – og hvordan kan dette mål i givet fald opnås?

Minister og mediechefer møder op

Under høringen vil der være oplæg fra:

Mette Bock, kulturminister
Anne-Marie Dohm, direktør for DR Danmark
Jacob Kwon, nyhedschef, TV2
Lone Sunesen, direktør, TV MIDTVEST
Peter Orry Jensen, chefredaktør, Jysk Fynske Medier
Frands Mortensen, professor, Institut for Kommunikation og Kultur – Medievidenskab, Aarhus Universitet
Pia Heike Johansen, lektor, ph.d, Center for Landdistriktsforskning, SDU
Jesper Borup, journalist, DR P4 Fyn
Steffen Jensen, journalist
Høringen indledes af udvalgsformand Peter Juel Jensen (V) og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard. Moderator er journalist Lasse Jensen.

 

Tilmelding

Det er en offentlig høring, som er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest den 21. februar 2018 kl. 12.00. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig her

Kommentarer