Tvede

Hastigheden skal ned i Tvede

Formand for Tvede Beboerforening, Mikael Elstrup Thorsen. Foto: Randers Netavis.

Efter fire års ventetid har beboerne i landsbyen Tvede endelig fået svar tilbage på en henvendelse om trafiksikkerheden i byen.

Daværende bestyrelsesmedlem for Tvede Beboerforening Dan Sonne Hansen, skrev i 2013 en mail til Randers Kommune med spørgsmål om hastighedsdæmpende foranstaltninger. I 2015 modtog han en mail fra ingeniør Birgit Berggrein fra Miljø- og Teknikforvaltningen. Hun kunne oplyse, at vejene Udbyhøjvej, Bavnevej og Gammeljord i Tvede ville indgå i næste prioritering af veje, som borgerne ønsker trafiksaneret, og at forvaltningen ville forelægge sagen for byrådet i 2016. Herefter har borgerne i Tvede intet hørt.

Randers Netavis har forelagt sagen for ingeniør Birgit Berggrein fra Randers Kommune, og spurgt om der sker noget, eller ønsket om fartdæmpende foranstaltninger er syltet.

Svar fra kommunen

Efter kort tid svarer Birgit Berggrein på avisens spørgsmål. Hun kunne oplyse, at kommunen har besluttet at der skal etableres bygrænseheller på Udbyhøjvej både i nord og syd. Hellerne bliver etableret ved byzonetavlerne.

– Det drejer sig simpelthen om at få farten ned på de 50 kilometer i timen, allerede de steder, der er skiltet med at der nu køres ind i en byzone, forklarer Birgit Berggrein.

Forvaltningen går nu i gang med at projektere bygrænsehellerne på Udbyhøjvej, og Birgit Berggrein forventer, at arbejdet bliver udført i løbet af 2017.

Derimod har kommunen ikke prioriteret Bavnevej i denne omgang.

– Det betyder ikke, at vi har opgivet Bavnevej. Den står stadigvæk på prioriteringslisten, og det vil den gøre indtil, at beboerne eventuelt får besked om, at den er afvist, påpeger Birgit Berggrein, som samtidig oplyser, at det kun er færdselspolitiet der har mulighed for at gøre noget indtil videre.

Beslutning hilses velkommen

Formand for Tvede Beboerforening Mikael Elstrup Thorsen hilser kommunens beslutning velkommen.

– Det er da herligt, at der nu endelig sker noget. Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt med de to bygrænseheller, siger beboerformanden, som stiller sig tvivlende overfor, om hellerne kan begrænse hastigheden imellem de to heller, men gør samtidig opmærksom på, at effekten først kan måles, når de er etableret.

Mikael Elstrup Thorsen oplyser, at beboerforeningen tidligere har drøftet muligheden for at investere i byporte, for at gøre opmærksom på byzonen. Den mulighed er imidlertid strand på grund af økonomien, da en enkelt byport vil koste omkring 10.000 kroner, og diverse fonde har takket nej til at støtte projektet.

Bavnevej ikke prioriteret

Han havde også gerne set, at Bavnevej blev mere trafiksikker. Ikke mindst for de mange skolebørn, som kører til skole på cykel.

Beboerformanden erkender, at traktortrafikken med tunge og store landbrugsmaskiner kan være et problem, og at mange forældre er nervøse for at sende deres børn ud på landevejen.

– I den forbindelse må vi huske på, at Danmark trods alt er et landbrugsland, og at vi skal være her alle sammen.

– Jeg er overbevist om, at hvis alle viser hensyn til hinanden, og ellers kører efter forholdene, så er der formodentlig ingen problemer, mener Mikael Elstrup Thorsen.

Beboerforeningen vil nu afvente effekten af bygrænsehellerne og samtidig afvente om problemerne på Bavnevej eskalerer. Skulle der stadigvæk være problemer, vil Beboerforeningen igen tage kontakt til de relevante myndigheder.

Kommentarer