Debat

Har du set “Jagten” med Mads Mikkelsen i hovedrollen?

Af Christina Kjærsgaard (V) Byrådsmedlem i Randers

En film om en mandlig pædagog, der bliver mål for massehysteri efter fejlagtigt at være beskyldt for at have seksuelt misbrugt et barn.

En lignende sag synes nu at have ramt Randers med en voldsom kraft.
Det er ikke mit ærinde i denne sammenhæng at kommentere på sagsforløbet, som forvaltningen i Randers Kommune har håndteret.

Derimod ligger det mig på sinde, at vi ikke lader “folkedomstolen”, forvaltning og politikere dømme en medarbejder, ansat i Stjernehuset i Helsted, førend anklagemyndigheden har færdiggjort sit arbejde.
Faktuelt er det, at anklagemyndigheden ikke vurderer, at der på nuværende tidspunkt kan rejses en straffesag mod pædagogmedhjælperen.

Faktuelt er det, at parter i sagen kan klage over, at der ikke føres straffesag indtil den 15. juli 2019
Faktuelt er det, at Rigsadvokaten kan beslutte at straffesagen skal fortsætte, beslutningen skal træffes senest den 17. august 2019.

Den pågældende medarbejder bør have orlov, så længe sagen fortsat efterforskes.

Herefter er det min klare overbevisning, at medarbejderen skal kunne genoptage sit arbejde i Stjernehuset i Helsted, såfremt pædagogmedhjælperen pure frifindes medio august.
Det er ordentlighed!

Kommentarer