Randers by

Et hårdt slag for V og DF – og Randers Kommune?

Debatindlæg af Finn Rytter Larsen

Jeg kan stærkt anbefale så mange som muligt at læse “Udskrift af dombogen” vedr. DOM afsagt den 5. april 2018 i sag nr. BS 2-338/2017, hvor de tre fyrede udvalgsformænd, Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié fik medhold i, at fyringerne var ulovlige.

Alt er beskrevet i et letlæseligt sprog, som ikke overlader noget til fortolkning af afgørelsen. Vidneudsagnene er også interessant læsning.

Imidlertid er det forventeligt, at V og DF vil have kommunen til at anke. Det bliver sat på næste byrådsmødes dagsorden.

I den forbindelse vil jeg sige, at jeg håber, at V og DF besinder sig og erkender, at fyringerne var ulovlige, men det er nok utopisk at tro på. Anker kommunen, vil det være uden økonomiske risici for de to partier.

Da anken skal have tilslutning fra borgmesterpartiet, vil jeg opfordre Torben Hansen til at undlade at anke. Det er på tide, at han træder ud af Claus Omann Jensens skygge. Sandt er det, at kommunen fungerer på V og DF’s budget, da det blev vedtaget i 2017, men vi har altså valgt en ny borgmester! Og, Torben Hansen, under byrådsmøderne har du valgt en helt anden og bedre ledelsesstil. Fortsæt med det og træd bare mere og mere i karakter. Dette sagt af en ikke-socialdemokrat!

Til slut: Hvis V og DF ønsker at anke, kan det så lade sig gøre uden om kommunen? Altså sådan, at det kun er V og DF, som anker og følgelig selv betaler sagsomkostninger?

God weekend.

Kommentarer