Land og By

Håb om et Danmark i bedre balance

Johnny Søtrup, borgmester for Esbjerg. Esbjerg er sammen med blandt andet Randers Kommune gået ind i initiativet Bedre Balance, der arbejder for en bedre økonomisk balance mellem provinsen og Københavner-området.

Randers Kommune er gået sammen med syv andre provinsbyer i udligningsinitiativet Bedre Balance. De syv kommuner arbejder for mere lige vilkår på tværs af landet. Johnny Søtrup (V), borgmester i Esbjerg, redegør i dette læserbrev for formålet bag initiativet.  

Igen i 2017 får vi en helt konkret bekræftelse på, at den kommunale udligning er for lav. Fem kommuner i provinsen søger Indenrigsministeriet om at få tilladelse til at hæve skatten, mens ingen i hovedstadsområdet gør det samme.

At det igen kun er provinskommuner, der er så økonomisk pressede, at de må sætte skatten op, er et udtryk for, at udligningssystemet, hvis formål er at jævne forskellene i kommunernes økonomiske muligheder ud, ikke fungerer godt nok.

I Bedre Balance, som er et udligningsinitiativ med deltagelse af Esbjerg, Randers, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Vordingborg og Aarhus, arbejder vi for mere lige vilkår på tværs af landet.

Forskellen på skatteprocenten for borgere i hovedstaden og provinsen bliver stadigt større. Faktisk er der opstået et decideret skattegab mellem hovedstaden og resten af landet, og de velhavende kommuner i hovedstaden kan holde en lavere skatteprocent end kommunerne i provinsen, fordi udligningen kommunerne imellem ikke er stor nok.

Hvor meget borgerne betaler i skat, udtrykkes i beskatningsprocenten, der sammenholdes af indkomstskat og grundskyld. I 2016 betalte man 1,19 procentpoint mere i skat i provinsen end i hovedstaden. Det gav selvfølgelig mening, hvis borgerne i provinsen fik en højere kommunal service end borgerne i hovedstaden, men kommunerne i hovedstaden kan afholde flere udgifter pr. barn på førskole- og skoleområdet og have flere udgifter pr. ældre end kommunerne i provinsen.

Der er altså tale om forskellige rammebetingelser, der giver bedre mulighed for god service i hovedstaden, samtidig med at skatten er lav. Når provinskommuner grundet et økonomisk pres igen i 2017 ser sig nødsaget til at hæve skatten, øges denne forskel yderligere.

Bedre Balance har foreslået at skabe et enstrenget udligningssystem, der hæver landsudligningen til 88 procent. Det ville give mulighed for et mere ensartet serviceniveau og et mere lige skatteniveau på tværs af landet. Det er vigtigt, at regeringen og Folketinget snart tager ansvaret på sig og sikrer, at kommunerne får nogenlunde lige vilkår at levere service til børn, unge, voksne og ældre ud fra. Når udligningssystemet skal ændres fra og med 2018, er det derfor min klare forhåbning, at man landspolitisk griber chancen for at skabe et Danmark i bedre balance.

Kommentarer