Randers by

Gode råd fra randrusianere modtages!

Mens vi arbejder på at få forbedret nogle af de tilbud, som findes til borgerne udenfor Randers by, vil vi gerne bede jer, som modtager nyhedsbrevet, om en lille hjælp til at dele brevet i jeres foreninger og til dem som kunne have en interesse i det, så flest muligt kan få glæde af det. Arkivfoto.

Landdistriktsservice er en enhed, der skal hjælpe borgere i kommunens 89 landsbyer med at realisere udviklingsprojekter. De kommer her med en opfordring til, at randrusianerne skal komme med nye ideer til at dele information fra forvaltning til borgere.

Noget af det sværeste kan være at se sine egne fejl og mangler. Det gælder både som person og organisation. Derfor var det også til tider en noget nedslående oplevelse, da der blev afholdt workshops i forbindelse med den nye landdistriktspolitik. Her kunne man fra kommunens side konstatere, at flere af de ting som blev efterspurgt allerede var varer, som er på hylderne. Det i sig selv var en glædelig nyhed.

Desværre var den dårlige nyhed, at hvis vi har det som bliver efterspurgt, så må det være fordi vi ikke formår at kommunikere det ordentligt ud. Det er derfor blevet tid til at se indad og gentænke måden, hvorpå vi sender information fra forvaltning til borgere.

I den forbindelse er gode ideer meget velkomne.

Vi har indtil nu arbejdet med blandt andet et nyhedsbrev, som har fået et lille tilbageslag med de nye persondata regler. Ideen med nyhedsbrevet er, at man her vil modtage information om events, ansøgningsfrister til puljer og nyhed om ting, som foregår udenfor Randers by.

Sociale medier og gode gamle plakater

Tidligere har der været arbejdet med at anvende sociale medier mere i det daglige. Det har dog vist sig at være en større opgave end først antaget, da forventningerne til svartiden er meget kort. Her stiller de nye persondata regler også nogle skærpede krav, som vil hæmme effekten, hvis man anvender disse.

Senest har der været afprøvet med ”gammeldags” papir plakater i forbindelse med ansøgning til landsbypuljen, hvilket der har været relative gode tilbagemelding på.

Vi er desuden begyndt at give webkortet en større makeover, så det i fremtiden bliver mere brugervenligt. Her skal man let kunne finde information om ens område. For eksempel hvor man kan finde børnehaver og skoler, byggegrunde eller læse om nogle af de mange projekter, som med tiden har fået støtte fra diverse fonde.

Spred kendskabet

Mens vi arbejder på at få forbedre nogle af de tilbud, som findes til borgerne udenfor Randers by, vil vi gerne bede jer som modtager nyhedsbrevet om en lille hjælp til at dele brevet i jeres foreninger og til dem som kunne have en interesse i det, så flest muligt kan få glæde af det. Det kunne for eksemple være på de sociale medier, eller i jeres egne nyhedsbreve.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Kommentarer