Harridslev

Fortsat fuld fart på Kraftcenter Korshøj i Harridslev

Et stort antal erhvervsdrivende fra lokalområdet i Landsbyklynge Kronjylland var mødt frem til møde i Korshøjhallen og gav deres indledende opbakning til at gennemføre Kraftcenter Kronjylland.

På et møde i Korshøjhallen i Harridslev onsdag aften blev det klart, at planerne for etablering af Kraftcenter Korshøj fortsætter ufortrødent. Tilmed nu måske med yderligere fart, da et stort fremmøde af det lokale erhvervsliv tilkendegav sin opbakning og støtte til projektet.

Ildsjælene i styregruppen bag Kraftcenter Korshøj lader sig dermed ikke stoppe af, at den oprindeligt planlagte placering af nye fodboldbaner nu må ændres. Kraftcenteret drejer sig om langt mere end det, og der er allerede iværksat en plan B for en ny placering af de ønskede baner til fodboldafdelingen.

Kraftcenter Korshøj har været i støbeskeen i over ti år. Først som et meget stort projekt, senere nedskaleret, og nu frem til den plan, der i foreligger i 2017. Det blev på fornemste vis visualiseret af arkitekt Carsten Gjørtz, fra gpp arkitekter i Aarhus.

Arkitekten lagde vægt på, hvor vigtigt det er for lokalområder i landdistrikter, at have noget at byde på for borgerne, og herunder især for de unge.

– Vores tanker har været at skabe et moderne og fleksibelt samlingspunkt, ikke kun for borgerne i Harridslev, men for hele området i Landsbyklynge Kronjylland. Vi skal tænke nyt, og vi skal imødekomme, den måde mennesker i dag og i fremtiden ønsker at mødes på om fritid og aktiviteter, fortalte Carsten Gjørtz.

– Vi skal tænke ud af boxen og anerkende, at folk i dag ikke i samme grad som tidligere kun går til skemalagte aktiviteter, men at man i lige så høj grad dyrker fritidsaktiviteter impulsivt og individuelt. Det kan det nye Kraftcenter Korshøj levere, fordi det bliver et naturligt samlingssted for områdets borgere og brugere, der mødes om en tur på mountainbike, en løbetur og lignende, fortsatte Carsten Gjørtz.

Arkitekten, der har erfaring fra gennemførelse af lignende projekter, lagde vægt på, at Kraftcenter Korshøj kan blive stedet, ikke kun for sportsaktiviteter, men også for kulturelle events, møder, foreningsfester, familiekomsammen, eller blot det sted man “hænger ud” og kommer forbi for at være sammen med andre i lokalområdet. Dét som man i gamle dage brugte forsamlingshusene til, fortalte Carsten Gjørtz.

Gorm Vestergaard, der er et af medlemmerne i styregruppen, tog herefter ordet til en pep-talk over for de fremmødte erhvervsfolk.

– Økonomisk støtte til et projekt som Kraftcenter Korshøj fra kommunen, fonde, LAG midler m.v. er afhængig af, at der er en tydelig forankring og opbakning i lokalsamfundet, og det omfatter også opbakning fra sponsorer eller donationer. Vi har endnu ikke fastlagt, hvordan eller hvilke erhvervs-sponsorpakker vi taler om beløbsmæssigt, men vi er meget åbne for idéer til, hvordan vi kan skabe gensidig værdi for den støtte vi søger til Kraftcenter Korshøj.

Efter spørgsmål fra de fremmødte om beløbsstørrelser og hvad et givent sponsorat eventuelt ville indeholde, blev det konkluderet, at styregruppen snarest skulle komme med et mere konkret oplæg til de erhvervsdrivende.

Den foreløbige konklusion på mødet var, at der både er velvilje til projektet og intentioner fra erhvervslivet til at bakke op om Kraftcenter Korshøjs gennemførelse. Det blev samtidig konkluderet, at sætte en deadline for en mere konkret erhvervsopbakning til udgangen af 2017.

 

Kommentarer