Det sker

Foredrag: Dengang blodet flød i Kolind Sund

Det kan være svært at forestille sig det en smuk forårsdag på Djursland, men i middelalderen var der blodige søslag lige midt på det nu drænede Kolind Sund på Djursland.

Det er Randers Folkeuniversitet og Foreningen Randersegnens Amatørarkæologer der inviterer alle interesserede til en spændende beretning ved arkæolog Thomas Poulsen fra Museum Østjylland.

Vi kender ikke til søslagene i detaljer, men fagfolk fra arkæologiens og historiens verden ved dog, at jyderne i to omgange tabte til stærkere norske flådestyrker, dengang hvor Kolind Sund vitterlig var et sund i tidlig middelalder.

Da Kolindsund i slutningen af 1800-tallet blev tørlagt og engarealerne pløjet, dukkede der sværd, økser og spyd frem af jorden. Mange af våbnene stammede fra begyndelsen af middelalderen og er formodentlig havnet i sundet efter, der blev udkæmpet voldsomme søslag der.

Foredraget finder sted torsdag 21. februar kl. 19.00 i samlingssalen på Ældrecenter Thors Bakke, Møllegade 4, Randers.

Tilmelding er nødvendig til Birthe Thorsen på btho48@outlook.com eller tlf.: 26 14 27 48.

Entre opkræves ved indgang:
80 kroner, og 50 kroner for medlemmer af Randersegnens Amatørarkæologer

Kommentarer