Randers by

Flytning af Randers Busterminal bliver en udfordring

Busterminalen i Randers er udpeget som en strategisk vigtig byggegrund i udviklingen af Randers midtby og realisering af visionen Byen til Vandet. På onsdag den 10. januar skal flytningen af regional- og bybusserne behandles i det nye Udviklingsudvalg, hvor tidligere borgmester Claus Omann Jensen er formand.

Det “gamle” byråd besluttede den 6. november 2017, at arbejde videre med at skabe mulighed for bebyggelse på busterminalen, og det ligger fast fra starten, at det ikke vil være muligt at lave nævneværdig byudvikling på busterminalen med det nuværende antal busser og trafikmængde.

Derfor arbejdes der med flere alternative scenarier, som alle vil medføre behov for ny placering af busserne.

Som det fremgår af kortet, der er udarbejdet af forvaltningen, arbejdes der med flere scenarier til mulige nye placeringer af busterminalen, men mange flere kan være i spil, lyder det fra den Claus Omann Jensen.

– Det bliver mega svært, og jeg tror ikke nogen af os, står klar med en færdig løsning. Meget taler for, at vi deler busserne op, så regionalbusserne holder et sted og bybusserne et andet. Men det giver udfordringer, siger den tidligere borgmester og nu formand for udviklingsudvalget i en udtalelse til TV2OJ.

De scenarier, der behandles på udvalgsmødet på onsdag, indeholder alle, at regionalbusserne flytes til et område i Toldbodgade. Bybusserne skal så enten holde på Jens Otto Krags Plads, på Østervold eller blive i Dytmærsken.

– Når vi deler dem op, så giver det bare problemer for de passagerer, der plejer at skifte fra regional- til bybusser og omvendt. I forvejen er folk udfordret af, at togstationen ligger 7-800 m fra busterminalen, siger Claus Omann Jensen til TV2OJ.

Derfor kunne han også godt forestille sig, at Gasværksgrunden tættere på den nuværende togstation er en mulighed, og så skal der givetvis også kigges på selve bustransporten.

Om udviklingsudvalget når frem til en endelig anbefaling på onsdag er uvis, men på et tidspunkt vil mulighederne under alle omstændigheder blive sendt i høring, så borgere og andre interessenter kan høres.

Kommentarer