Erhverv

Endnu en god dag for Randers og detailhandlen

Indlæg af Jens Enevold Kristensen, direktør i Erhverv Randers.

For ikke længe siden fik vi nyheden om, at Lagkagehuset kommer til midtbyen i Randers. I sandhed en god nyhed. Og i dag har vi så fået endnu en fantastisk nyhed. Nemlig at Bilka ankommer til Randers Storcenter i Paderup.

Endnu en fantastisk nyhed og herfra skal der lyde en stor tak til de mennesker, der står bag disse to fantastiske begivenheder. De har bevist, at det med en dedikeret indsats og de rette argumenter, kan lade sig gøre at tiltrække interessante detailvirksomheder til vores by. Og et stort velkommen til Bilka.

Udviklingen af detailhandlen i Randers og Randers kommune er gensidig afhængig af hinanden. Derfor er det altafgørende, at vi lokalt står sammen om at udvikle detailhandlen til gavn for os alle. Det gælder i forhold til at skabe ordentlige rammebetingelser for nye og eksisterende detailvirksomheder. Det gælder i forhold til, at vi sammen arbejder for at frembringe den data og viden, der skal overbevise potentielle investorer om, hvorfor de skal investere i Randers. Det gælder i forhold til, at vi har tilbud til vores detailvirksomheder, der kan hjælpe dem med de udfordringer, de står overfor i forhold til digitalisering, strukturudvikling, osv.

Jeg har haft den store fornøjelse at sidde til bords og diskutere disse emner med bl.a. Cityforeningen, Randers Storcenter og VisitRanders, og vi har givet hinanden hånd på, at vi alle gerne vil bidrage til en koordineret indsats, hvor alle interesserede aktører, ildsjæle, etc. hjælpes ad med at styrke detailhandlen i Randers.

Vores udgangspunkt i dialogen har indtil videre været midtbyen og Paderup, men vi er overbeviste om, at dette kræver et helhedsperspektiv. Eksempelvis er det ikke et spørgsmål om enten midtbyen eller Randers Storcenter i Paderup. Det er et både og. De to supplerer hinanden.

Midtbyen kan en ting, og Randers Storcenter kan noget andet. Derfor skal der også herfra lyde en opfordring til det nye byråd om at gå i dialog med en samlet detailhandel i Randers om, hvordan den skal udvikles. På den måde sikrer man sig, at potentielle synergier bliver realiseret, hvis det er muligt.

En yderligere opfordring herfra til et nyt byråd skal også være at sætte fokus på detailhandlen i den nye lokale erhvervspolitik, der skal udvikles for den næste byrådsperiode.

Det er ikke tilstrækkelig blot at håndtere udviklingen af detailhandlen i kommuneplanen. Byplanlægning og arealkrav er naturligvis utrolig vigtig for udviklingen af detailhandlen, men det kræver også andre erhvervspolitiske instrumenter, hvis vi lokalt skal hjælpe vores detailvirksomheder med at imødegå deres fremtidige udfordringer.

Jeg håber, at det nye byråd vil fokusere på en ægte involvering af detailhandlen via en åben og konstruktiv dialog. En dialog som har til hensigt at udvikle detailhandlen og dermed også Randers kommune til glæde for os alle. Det er i forvejen en svær opgave, men uden sammenhold vil det med sikkerhed ikke lykkes.

Kommentarer