Dronningborg

Dronningborg nedlægges ikke og Aldershvile omdannes ikke

Dronningborg plejehjem (22 boliger) nedlægges ikke og Aldershvile i Havndal (20 boliger) omdannes ikke fra ældreboliger med kald, til fritvalgsboliger.

Det er hovedessensen i det ændringsforslag som de fire budgetaftalepartier i Randers byråd, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fremlagde og fik vedtaget på økonomiudvalgsmøde den 3/12. Forslaget går nu videre til byrådsbehandling d. 10/12.

Direktionen bemyndiges i stedet til at finde besparelsen ved at nedlægge/omdanne plejeboliger og aflastningsboliger bredt i kommunen. De indgåede lejekontrakter for den enkelte borger skal respekteres. Evt. flytninger af borgere sker således efter accept.

Endvidere vil partierne have ældreboligplanen opdateret inden sommerferien 2019, og opdateringen skal indeholde en analyse af det fremtidige behov for pleje- og ældreboliger.

– For Socialdemokratiet har det været vigtigt at fastholde trygheden og velfærden for vores ældre medborgere og deres pårørende, udtaler den Socialdemokratiske gruppeformand, Liselotte Frier Pedersen.

– Venstre er glade for at Dronningborg og Aldershvile fortsætter som hidtil, og at der analyseres på fremtidens behov, udtaler venstres politiske ordfører, Louise Høeg.

– Dansk Folkeparti er glade for at Aldershvile og Dronningborg fastholdes – det er godt for trygheden, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Frank Nørgaard.

– Det Konservative Folkeparti ser med stor tilfredshed på, at der er fundet en løsning til gavn for ældre og pårørende, udtaler den konservative gruppeformand, Daniel Madie.
Endvidere vedtog økonomiudvalget også et forslag fra samme partier om at friholde klub 85 for en besparelse på 200.000 kr.

– Jeg er glad for at fire partier i fællesskab har fundet en løsning til gavn for Aldershvile og Dronningborg, og at der skal udarbejdes en ny ældreboligplan – samtidig glæder det mig også at klub 85 kan fastholdes på nuværende niveau, på trods af en trængt kommunal økonomi” slutter Borgmester Torben Hansen.

 

Kommentarer