Randers by

Dom afsagt – byrådsmedlemmer vandt sag over Randers Kommune

I dag afgjorde Retten i Randers, at omkonstitueringen i Randers Byråd, som i juni 2015 var ugyldig. Omkonstitueringen medførte, at Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten), Bjarne Overmark (Beboerlisten) og Daniel Madié (Konservative) mistede deres udvalgsformandsposter.

Argumentet for omkonstitueringen var dengang, at man ønskede opnå en mere hensigtsmæssig udvalgsstruktur, og at det ikke alene var for at udskifte de pågældende udvalgsformænd.

Sagen havde tre dommere, som var uenige om sagens udfald, idet en dommer stemte for at frifinde Randers Kommune, mens de to øvrige dommere fastslog, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt efter en samlet vurdering var begrundet i uvedkommende hensyn, og at ændringen dermed var ugyldig.

Sagen kort:
De tre kommunalpolitikere, som alle fortsat sidder i Randers Byråd mener, at de uretmæssigt i 2015 blev frataget posterne som formænd for tre af byrådets udvalg.
• 2013: Efter kommunalvalget laves der en konstitueringsaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og de to borgerlister Velfærdslisten og Beboerlisten.
• 2014: Venstres Claus Omann Jensen bliver borgmester.
• 2014: Et forslag om lukning af flere skoler splitter partierne bag konstitueringsaftalen.
• 2015: To S-medlemmer er skiftet til Venstre, og partiet har nu et snævert flertal i byrådet sammen med Dansk Folkeparti.
• 2015: Venstre og Dansk Folkeparti vedtager en ny udvalgsstruktur. Det betyder, at de tre sagsøgere mister deres udvalgsposter.
• 2017: Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié lægger sag an mod Randers Kommune for overtrædelse af den kommunale styrelsesvedtægt.

Kommentarer