Randers by

Debat: Samfundssnylterne skal straffes

Mogens Nyholm, Byrådsmedlem, Radikale Venstre, Randers Byråd. Arkivfoto.

Af Mogens Nyholm, Byrådsmedlem, Radikale Venstre, Randers Byråd

”Min hånd altid skal være mod den politik, som jeg anser for den lumpneste af alle, den der rotter de rige sammen om at plyndre de fattige!”

Ovenstående ord har jeg hentet fra navnkundige Viggo Hørup, en af Radikale Venstres forfædre (død feb.  1902). Ordene kan faktisk med god vilje genbruges i den aktuelle sag omkring udbytteskatter og hvidvaskning.

12,7 milliarder udbyttekroner har de rige tyvstjålet fra vores samfundsfællesskab. Vi hører om, at store banker og virksomheder plyndrer løs i hele Europa. Det forlyder, at konsulentfirmaer/advokatfirmaers kloge hjerner også deltager i det ulækre og amoralske pengespil.

Nogle  meget rige og kloge anno 2018 har rottet sig sammen, på bekostning af vores fællesskab? På bekostning af vores velfærdssamfund.  På bekostning af hr. og fru Jensen. Hvor er samfundssindet henne, ja jeg spørger? Hvor er moralen blevet af hos denne rige klike? Og i den sammenhæng, så er der gode grunde til også at nævne Danske Banks hvidvaskning-sag i Estland.

A pro pos Danske Bank, så hører jeg i dagens radio, at Danmarks største banks underskud i år er mindsket betydeligt, bl.a. fordi de har valgt at sætte et milliardbeløb af, som skal gå til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og des lige. Vel et forsøg på at købe sig til aflad og tilgivelse for egne synder!

Jeg spørger, skal de rige – for at bruge Hørups udtryk – kunne købe sig til aflad og tilgivelse, og dermed undgå straf? Jeg mener, at det vil være mere på sin plads, at disse ”kloge” hoveder, samfundsspekulanter, samfundssnyltere, pådrages et klokkeklart ansvar og de ansvarlige straffes; fængselsstraffe må der også til. Det her handler nemlig også om bevarelse af retsfølelse hos danskerne.

Mærkbare straffe må gives, så denne lille amoralske overklasse-klike ikke føler sig fristet til at plyndre videre her i Danmark, eller noget andet sted i verden.

Ydermere skal jeg, i min egenskab af byrådsmedlem, opfordre til, at Randers Kommune i fremtiden ikke laver forretninger sammen med de banker, konsulentvirksomheder og deslige, der udviser urent trav som beskrevet her. Lokalt må der også vises konsekvens overfor overklasse-klikens selviske og amoralske spil.

Afslutningsvis på nudansk: Min hånd skal altid skal være mod den fremgangsmåde, som jeg anser for den lumpneste af alle, den der rotter de store banker og virksomheder sammen om at plyndre vores samfunds fælleskasse!

Kommentarer