Randers by

Debat: Nytårsønske om et bedre privat ansvar

Arne Erikslev, samfundsdebattør. Pressefoto.

Af Arne Erikslev, samfundsdebattør, Toldbodgade 21, Randers NØ

Ansvar (ikke skyld) kan både have karakter af at være juridisk og moralsk, hvor mine betragtninger her primært går på det moralske og det forventelige.

På det erhvervsmæssige er der ledelsesansvar på socialt ansvar (CSR = Corporate Social Responsibility), hvor initiativer typisk går længere på store virksomheder end pålagt ved lov (årsregnskabsloven).

Vi ser det specielt udført lokalt af f.eks. Sparekassen Kronjylland, Verdo koncernen m.fl. for egne medarbejdere og de personer, som står uden for arbejdsmarkedet, miljø, klima, kultur, sport og sundhed mv.

Ses der på foreninger, der frivilligt yder et socialt ansvar, så kan der f.eks. nævnes diverse loger, Rotary, Lions m.fl. og sociale organisationer, som Den Blå Paraply, Frivilligværket (støtter, udvikler og rådgiver om frivilligt socialt arbejde) og mange andre.

Så kommer jeg til mit nytårsønske om at private personer tager bedre ansvar i det nye år, hvilket der er et stort behov for. Der er ligesom en tendens til, at man enten negligere det eller forventer, at samfundet tager over og betaler.

Et slående eksempler er, at mange forældre ikke sørger for, at deres barn/børn møder op i skolen udsovet, mæt, læringsparat og med respekt for lærer og pædagog.

Der er ikke i Folkeskoleloven specifikke krav og/eller forventninger herom. Amtsavisen i dag (torsdag) bringer på forsiden følgende: ”Flere tykke børn – men kommunen skærer ned på slankekuren”. Hvis der ses bort fra sygdomsproblemer, er der så ikke lige forældrenes ansvar at afstemme sund kost og motion med deres børn?

Når jeg på mine løbe- og cykelture rundt om i kommunen finder alskens efterladenskaber, som øldåser, plastik, indpakningspapir fra fast food, så forventes der af udsmiderne, at det offentlige betaler for oprydning.

Når jeg når tilbage fra mine ture, så sidder der ofte hundelorte under løbeskoene påført fra de flotte grønne områder i kommunen, som hundeejerne lader deres hunde efterlade.

Så ja, der er plads til forbedringer i det nye år.

Kommentarer