Debat

Debat: Friskoler skal fortsat være for alle

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V) og Christian Brøns, gruppeformand og borgmesterkandidat (V)

Socialdemokraterne vil ændre på tilskuddet til privat- og friskolerne. Det er en rigtig dårlig ide, for det vil betyde, at mange ikke længere har råd til at sende deres barn i en friskole eller privatskole.

Det er en rigtig dårlig ide, for det vil betyde, at mange ikke længere har råd til at sende deres barn i en friskole eller privatskole. Det er nemlig ikke småpenge som Socialdemokraterne vil tage fra de private skoler. Hårdest ramt af alle i Danmark bliver Randers Realskole, som står til at miste 3,6 mio. kr.
Desværre er der kun et sted at sende regningen hen og det er til forældrene. Jeg kan desværre godt frygte, at for nogle forældre vil det få læsset til at vælte og dermed er vores gode realskole ikke længere en mulighed for en række børn. Det kan Socialdemokraterne ganske enkelt ikke være bekendt! Samtidig skaber det en stor udfordring for kommunens økonomi, at flere elever vil blive tvunget over i folkeskolen. Det kan komme til at udfordre den kapacitet vi har i dag, og der er der absolut ingen grund til, når nu vores skolestruktur her i kommunen er bygget på et positivt samspil mellem folkeskolen og de private skoler. Et godt eksempel på dette er Romalt Friskole, hvor der ikke er nogle reelle alternativer til friskolen. Her vil Socialdemokraterne fratage skolen 664.000 kr., det kan derfor meget hurtigt vise sig at være en dyrekøbt besparelse. Det samme gør sig gældende for friskolen i Voldum der mister 410.000 kr.

I mange mindre byer er friskolen omdrejningspunktet for det frivillige foreningsliv. Engagementet omkring friskolerne er ganske enkelt med til at sikre liv i mange landsbyer. Det er derfor en ualmindelig dårlig ide at gøre det dyrere for helt almindelige familier at vælge en friskole. Det kan faktisk være ødelæggende for mange mindre lokalsamfund.

Vi har i Danmark en lang tradition for frie skoler. I modsætning til andre lande, så er de private skoler for alle og ikke blot forbeholdt eliten eller dem med mange penge. Det skyldes, at vi yder et højt offentligt tilskud, således at de fleste har råd til at vælge et andet tilbud end folkeskolen. For Venstre er det vigtigt at der er frit valg – også for dem med de lavere indtægter. Det er derfor vi prioriterer, at give et højt tilskud.

En stor del af vores uddannelsestradition stammer jo netop fra det private initiativ, f.eks. i form af højskolerne og efterskolerne. Det tankegods som højskolerne er rundet af har også sat sit præg på folkeskolen. Derfor er det en ærgerlig modsætning, som Socialdemokraterne forsøger at skabe, mellem folkeskolen på den ene side og de frie skoler på den anden.

Venstre har været med til at øge tilskuddet til de frie skoler, således at endnu flere har fået råd til at kunne til at foretage et valg. Det vil vi bevare og derfor kæmper vi indædt imod Socialdemokraternes beton-politik på skoleområdet. Forslaget er ganske enkelt meget langt fra den tradition vi har på skoleområdet og det er trist at hovedudfordreren til statsministerposten på den måde ønsker at politisere det at vælge en friskole til sit barn.

Kommentarer