Læsten

Den Danske Naturfond investerer millioner i Læsten Bakker

Se billedserie Torsdag formiddag var en delegation bestående af borgmester Torben Hansen og direktør for Den Danske Naturfond (forrest i billedet) foruden udvalgsformand Frank Nørgaard, natur- og miljøchef Nels Markussen, biolog i Randers Kommune, Pia Boisen Hansen samt andre repræsentanter fra Den Danske Naturfond. Foto: Gitte Hagsholm

Randers Kommune og Den Danske Naturfond er gået sammen om et ambitiøst naturprojekt i Læsten Bakker, man ønsker omdannet til et naturreservat. Torsdag formiddag præsenterede man projektet, der har et budget på 20 millioner kroner.

Mellem Randers og Viborg ligger en skjult naturperle – Læsten Bakker. Her er høje bakker, dybe dale, kær, hede, overdrev, kildevæld, eng, krat, sø, mose, å og gammel skov. I dette enestående koncentrat af dansk natur skal et nyt, stort naturprojekt sikre et bedre hjem for odder, isfugl, orkidéer og andre sjældne dyr og planter.

Randers Kommune og Den Danske Naturfond samarbejder om det ambitiøse naturprojekt, der har et budget på 20 millioner og er på cirka 300 hektar.

Projektet er skudt i gang med Den Danske Naturfonds opkøb af et kerneområde på 60 hektar lige syd for Læsten Målet er at opkøbe yderligere arealer, og indgå frivillige aftaler med private lodsejere og landmænd om naturgenopretning.

Når det nye projekt er fuldt gennemført indgår det i et område med mere end 1.000 hektar sammenhængende skov og natur omkring Læsten Bakker, Skals Ådal og Fussingø.

Besigtigelse af bakkerne

Torsdag formiddag mødtes en delegation bestående af borgmester Torben Hansen og direktør for Den Danske Naturfond foruden udvalgsformand Frank Nørgaard, natur- og miljøchef Nels Markussen, biolog i Randers Kommune, Pia Boisen Hansen samt andre repræsentanter fra Den Danske Naturfond ved foden af Kragbjerg Høj, for at præsentere projektet for den fremmødte presse og besigtige projektområdet.

Fra toppen af Kragbjerg kunne man se det store område i sin helhed, og selv på en regntung og tåget dag  var det åbenlyst, at Læsten Bakker byder på en helt særlig og sammensat natur.

Der på toppen af bakke fik borgmester Torben Hansen overrakt et billede af Dansk Naturfond som en symbolsk tak for samarbejdet med Randers Kommune om det ambitiøse projekt

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, er da også begejstret for det nye naturområde.

– Jeg er derfor utrolig glad for, at vi nu får et samlet projekt, der vil sikre, at vi både kan værne om og udvikle den unikke natur. Projektet betyder også, at Randers Kommune i samarbejde med Den Danske Naturfond og de private lodsejere vil arbejde på at forbedre adgangen til naturen i området. Så det her er noget, som alle naturinteresserede vil få gavn af, siger han.

En god dag for naturen

Også i Den Danske Naturfond er der stor tilfredshed.

– På en helt almindelig gåtur kan man her opleve meget af den natur, vi kender fra det danske landskab. Samtidig får vi bedre levesteder for dyr og planter, der er sjældne og truede i Danmark. Det er en rigtig god dag for naturen, at vi nu kan tage det først skridt mod at udvikle endnu et stort, sammenhængende naturområde i Danmark, siger formand i Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Læsten Bakker ligger skjult for de fleste ved hovedvejen mellem Randers og Viborg og er derfor i dag ukendt for mange. Med udvikling af naturen, bedre skiltning, formidling og faciliteter er målet ikke alene, at naturen skal få det bedre, men også at flere vil få øjnene op for det smukke område.

Lodsejere får nye muligheder

Udvalgsformand for Miljø og Teknik, Frank Nørgaard, håber, at lodsejerne vil tage godt imod de nye muligheder, som aftalen giver:

– Landbrugsarealer med ringe produktionssikkerhed kan nu omlægges til natur. Dette kan enten ske ved, at fonden køber jorden, lodsejerne får økonomisk kompensation eller ved at lodsejerne indgår i en jordfordeling, hvor lavbundsarealer kan erstattes med agerjord, siger han.

Der vil blive afholdt et offentligt møde om projektet i løbet af foråret.

Kommentarer