Erhverv

Claus Omann Jensen til Østjysk Topmøde 2017

Claus Omann Jensen, Østjysk Topmøde 2017

Kun 6 procent af de danske virksomheder står for over halvdelen af den samlede eksport i landet. Samtidig er det netop eksporten, som vi skal leve af. Derfor inviterede Business Region Aarhus både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og politikere til ØSTJYSK TOPMØDE på Grundfos den 9. oktober 2017.

Her fik de inspiration til netop at arbejde mere målrettet for at øge andelen af eksportvirksomheder i Østjylland. De østjyske borgmestre Claus Omann Jensen, Randers Kommune, og Nils Borring, Favrskov Kommune understreger vigtigheden af eksport og sammenhængskraft.

Claus Omann Jensen, Randers Kommune, sammen med Nils Borring, Favrskov Kommune

Business Region Aarhus er den største vækstregion uden for hovedstaden, og her eksporterer virksomhederne samlet set for 144 milliarder kroner om året og står for 14 procent af landets samlede eksportomsætning. Men som samfund er vi dybt afhængige af overskuddet fra handlen med udlandet. Det er det, vi skal leve af. Og derfor holdt Business Region Aarhus topmøde om hvordan flere virksomheder kommer ud på det globale marked i en digital tidsalder.

Potentialet for eksport er netop stort i Østjylland. Ikke mindst fordi der, ifølge flere af virksomhederne på ØSTJYSK TOPMØDE, er en stadig stigende forståelse for at samarbejde på tværs af virksomheder, på tværs af østjyske byer/kommuner og på tværs af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det kan udnyttes i endnu højere grad. Og så er det væsentligt, at virksomheder finder ind til kerneforretningen og er skarp på sine værdier.

– Det er vigtigt, at politikere, erhvervsfolk og uddannelsesinstitutioner mødes, så man sammen kan skabe de rammer, der giver virksomhederne de bedste muligheder for at agere globalt. Vi er er for at lære noget om sammenhængskraft, udtaler Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune.

Eksportens DNA

Graden af succes på det internationale marked behøver nemlig ikke at have at gøre med størrelse på en virksomhed, faktisk er det vigtigt netop at indse, at selvom man er underleverandør, så er der en konkurrent “derude” på det globale marked. Især hvis man leverer til en international virksomhed.

Ifølge Lone Fønns Schrøder, bestyrelsesformand i Saxo bank og bestyrelsesmedlem i Volvo og Ikea og CEO for Grundfos, Mads Nipper, handler det først og fremmest om, at en virksomhed finder ind til sit kerneprodukt og sine kerneværdier.

– En virksomhed skal se på sit produkt som en prototype. Se på kravene til produktets funktion, på alternative indkøbsmønstre – og det er altså ikke bare at trykke underleverandøren på prisen, men se efter reelle alternativer. Gå produktet igennem i workshops. Lav en såkaldt industriel reengineering. Det er den ene del af eksportens DNA. Den anden del er menneskene i virksomheden. Kom tilbage til virksomhedens rødder, og find ind til værdierne. Og ikke mindst ansæt medarbejdere, der deler værdierne, sagde Lone Fønns Schrøder.

Kommentarer