Debat

Borgmester: Vi skal ha’ en mere fair udligning mellem kommunerne

Hvorfor er det okay, at borgere i hovedstaden betaler væsentligt mindre i skat, men har et højere serviceniveau? spurgte Claus Omann Jensen i debatten.

Randers Netavis rapporterer fra Folkemødet på Bornholm.

I et telt på det netop overståede Folkemøde blev der krydset politiske klinger om den danske kommunale udligningsmodel. Randers-borgmester Claus Omann Jensen og H.C. Østerby, borgmester i Holstebro gik på barrikaderne for en mere fair udligningsmodel mellem hovedstaden og de øvrige kommuner 

De to borgmestre repræsenterede synspunkterne fra hele 62 kommuner, som står bag initiativet ”Bedre Balance”, der lægger op til en ændring af det nuværende udligningssystem.

Kompetanterne i debatten var Kim Valentin, der er borgmester i Gribskov Kommune og Herlev-borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Og der var markant forskel på synspunkterne.

Hovedstaden udligner med sig selv først, før de udligner med os andre kommuner, og det det giver allerede i udgangspunktet en helt skæv fordeling, poienterede Claus Omann Jensen i debatten.

– Vi driver en meget effektiv kommune og kan lave børnepasning for 38.000 kr. mens det koster 11.000 mere i Herlev, fastslog Claus Omann Jensen og tilføjede:

– Hvorfor er det okay, at borgere i hovedstanden betaler væsentligt mindre i skat men alligevel har et højere serviceniveau? Alle borgere og kommuner må stilles lige, og så må vi i landsudligningen tage hånd om kommuner med særlige udfordringer, argumenterede han.

Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune, mener, at det er vigtigt at se hovedstaden som et sammenhængende område bestående af forskellige kommuner. Hovedstadsudligningen skal bevares og måske bør Østjylland overveje at lave en intern jysk udligning, foreslog han.

Hans Christian Østerby, borgmester i Holstebro trak linjerne tydeligt op ved at sige:

– Essensen er, at I sidder ved et kagebord i hovedstadskommunerne og drikker cafe latte og har borgere, der tjener mere end vores og har et højere serviceniveau på grund af udligningen.

Varmt emne i valgkampen

Spørgsmålet om et Danmark i bedre balance har været hyppigt diskuteret i valgkampen og nu også på Folkemødet på Bornholm, fordi det nuværende udligningssystem medvirker til at skabe et A-hold og et B-hold blandt danske kommuner, hvor hovedstadsområdet bliver stillet økonomisk bedre end det øvrige Danmark. I et debatindlæg fra otte af borgmestrene bag Bedre Balance fremgår det, at der i hovedstadsområdet bruges f.eks. 15% mere pr. ældre, 20% mere pr. barn og 5% mere pr. folkeskoleelev end i det øvrige land. Dette samtidig med at både udgiftsbehovet og skatten er lavere i hovedstadsområdet.

Bedre Balances forslag

Borgmestrene bag Bedre Balance har derfor fremlagt et forslag om et enstrenget kommunalt udligningssystem, der skal skabe en mere rimelig økonomisk fordeling mellem hovedstaden og kommunerne i resten af landet. Uanset debatten på Folkemødet, så kan de 62 borgmestre bag Bedre Balance godt forvente ændringer. Således arbejder et finansieringsudvalg nedsat af Folketinget lige nu på et nyt udligningssystem, der skal gælde fra 2018.

Kommentarer