Havndal

Borgermøde i aften om Vindmølleprojektet ved Overgaard

Randers Byråd vedtog den 6. november 2017 “Forslag til Lokalplan 644” og “Forslag til Kommuneplantillæg 4”, med tilhørende miljørapport, for 46 nye vindmøller ved Overgaard, til 8 ugers offentlig høring.

I aften mandag den 4. december 2017, fra kl. 19.00 til 21.00 afholdes der så et offentligt borgermøde om planforslagene og miljørapporten.

Borgermødet foregår Udbyneder Forsamlingshus på adressen Udbynedervej 25, 8970 Havndal. Alle er velkomne til at komme og høre mere om planforslagene, om miljørapporten og om projektet.

Projektet omfatter at udskifte 30 eksisterende vindmøller, samt at opstille 16 nye møller. De nye møller får en totalhøjde på 148 – 149,99 m, og vil kunne producere vedvarende energi, der svarer til ca. 88 % af årlige forbrug af el i hele Randers Kommune.

Borgere, der har bemærkninger, forslag eller indsigelser vedr. sagen skal sende dem til Randers Kommune, til plan@randers.dk senest onsdag den 3. januar 2018.

Kommentarer