Randers by

Bevar vand og varmeforsyning på forbrugernes hænder

Malte Larsen, randrusiansk folketingsmedlem for Socialdemokraterne, advarer imod privatisering af vores fælles vand og varmeforsyning 

PRIVATISERING – Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har fremlagt en rapport, der konkluderer at borgerne kan spare milliarder ved at vores fælles vand og varmeforsyning bliver privatiseret og yderligere kapitaliseret. Det vil jeg gerne advare imod. Det er før set, at forbrugerne kan få en kortsigtet besparelse på forbrugsafregningen. Men besparelsen opstår typisk, fordi der ikke investeres tilstrækkeligt i ledningsnet og forsyningssikkerhed. Det medfører også større udgifter på længere sigt. Ligeledes vil den private investor jo også forvente en forrentning og et afkast af sine investeringer. Sporene fra kapitaliseringen af DONG skæmmer jo også

Min konklusion er derfor meget klar: Vi skal ikke overlade vores infrastruktur som f.eks. vand og varmeforsyning til fremmed kapital. Vi skal tværtimod gøre mere, for at forsyning bliver under forbrugernes kontrol, enten i offentligt regi eller i fælles privat ejerskab, som f.eks. andelsejet. På den måde er ejerne (dig og mig) med til, at vi også på lang sigt får den billigste forsyning og dermed de laveste priser.

Malte Larsen, MF, S og medlem af energi, – forsynings og klimaudvalget

Kommentarer