Harridslev

Bedre belysning måske på vej til Korshøjskolen

Nu er der kommet skred i sagen om det mangelfulde lys ved Korshøjskolen i Harridslev. Det sker efter, at Randers Netavis nu er gået ind i sagen.

I går stod flere forældre frem i frustration over, at der i længere tid ikke havde været tilstrækkelig belysning ved skolen, og de frygter at der vil ske en ulykke.

Randers Netavis har haft kontakt til Ejendomsservice, som er ansvarlig for belysning på kommunens skoler. Drifts- og ejendomschef Martin Toft erkender, at Ejendomsservice har været bekendt med belysningsproblemerne i et par år, men oplyser samtidig, at problemet har eksisteret de sidste 8 – 10 år, og hverken skolen eller Ejendomsservice har haft økonomi til at prioritere problemet.

Martin Toft forklarer, at der ikke har været afsat særskilte midler til opgaven, og derfor er den indgået i prioritering på linje med mange andre vigtige opgaver. Han pointerer, at hverken Korshøjskolen, som har haft opgaven indtil sommeren 2015, eller Ejendomsservice, der har haft opgaven de sidste 2,5 år, har haft økonomi til at prioritere opgaven.

Deler du borgernes og Korshøjskolens bekymringer for faldulykker som følge af mangelfuld belysning?

– Hverken skolens ledelse eller jeg er bekendt med, at der har været faldulykker som følge af den mangelfulde belysning, men det er klart, at de dårlige lysforhold alt andet lige vil udgøre en forøget risiko for faldulykker, siger Martin Toft.

Han understreger, at Ejendomsservice og skoleområdet nu arbejder på at finde en fælles løsning på belysningsproblemerne. Allerede i begyndelsen af næste år vil forvaltningen forberede en politisk sag, med henblik på politikernes eventuelle omprioritering af midler, så renoveringen af belysningen ved parkeringspladsen evt. kan prioriteres til snarlig udførsel herefter.

Læs også: Nul reaktion fra kommunen

Martin Toft beklager, at henvendelser fra de bekymrede borgere ikke er blevet besvaret.

– Vi bestræber os på at svare borgernes henvendelser hurtigt og direkte. Jeg er ikke bekendt med, at der har været ubesvarede borgerhenvendelser til Ejendomsservice vedrørende belysningen på Korshøjskolen, men hvis det er tilfældet, er det naturligvis beklageligt, at vi ikke har svaret. Jeg vil undersøge sagen nærmere med henblik på at finde ud af, hvor en sådan henvendelse kan være landet og hvorfor den ikke er blevet besvaret, siger Martin Toft.

Efter henvendelsen fra Randers Netavis har Ejendomsservice orienteret de relevante politikere. Herunder formand for miljø- og teknikudvalget Frank Nørgaard (DF).

Frank Nørgaard har på intet tidspunkt været orienteret om sagen, og han står uforstående overfor, at problemet har stået på så længe.

Udvalgsformanden gør opmærksom på, at det har været skolens eget budget, som skulle betale en renovering af belysningen, men det har Korshøjskolen ikke haft de økonomiske midler til.

– Jeg undrer mig over, at ingen lige har prikket os på skulderen, og gjort os opmærksom på problemet, når det har stået på så længe siger Frank Nørgaard.

Han har også haft sæde i Børn og Skoleudvalget, og heller ikke den gang blev politikerne orienteret.

Frank Nørgaard er blevet orienteret om, at det er en stor anlægsopgave på grund af at der skal skal lægges nye kabler ned, og der skal sættes nye master. Derfor bliver det også en bekostelig affære.

– Efter jul vil forvaltningen gå i gang med at indhente tilbud og finde ud af hvad renoveringen kommer til at koste og så finder vi ud af det derfra, forklarer Frank Nørgaard, som ytrer ønske om, at renoveringen bliver udført så hurtigt som muligt, og helst i 2018.

– Virker det ikke mærkeligt, at man ikke har haft penge til renoveringen, og så lige før et kommunalvalg kan finde 40 millioner til breddeidræt og sundhed?

– Jamen, det kan du da have en pointe i, men jeg synes også, at der er en pointe i, der de sidste 8 – 10 ikke er nogen som har klaget over manglende belysning. At det lige nu skulle være verdens største problem, forstår jeg ikke, påpeger Frank Nørgaard.

I øvrigt gør han opmærksom på, at de 40 millioner kroner skal fordeles over 4 år, og at de penge vil komme alle borgere i Randers Kommune til gavn.

Randers Netavis har også taget kontakt til de kommende medlemmer af miljø- og teknikudvalget for at høre deres mening. Heraf er de fem ud af syv medlemmer nyvalgte til byrådet.

Anders Henrik Jensen (V), Niels Erik Christensen (V), Karen Lagoni (S), Iben Sønderup (S), Anker Boje og Frida Valbjørn Christensen (EL) vil tage problemet op snarest i det nye år, og vil sørge for, at det rette udvalg kommer til at behandle sagen.

– Når jeg starter 1. januar vil jeg have en redegørelse for adgang generelt til skolerne. Der vil denne problematik blive taget med, sammen med andre jeg har samlet op. Skoleveje skal være sikre for børnene, udtaler Karen Lagoni.

Iben Sønderup er forundret over, at hun skal høre om problemet gennem Randers Netavis, og at forvaltningen har kendt til problemet i 8 – 10 år.

Hun vil hurtigst muligt få undersøgt hvilket udvalg, som skal behandle sagen.

– Der kan være sager, hvor to udvalg har interesser, og noget tyder på, at det er tilfældet med den mangelfulde belysning, fortæller Iben Sønderup.

Hun går ud fra, at sagen bliver behandlet som et af de første, og afventer løsningsforslaget fra forvaltningen.

– Det er vigtigt for mig, at borgerne kan færdes trygt og sikkert både i skoler og alle mulige andre steder.

Iben Sønderup oplyser, at borgerne altid er velkomne til at rette henvendelse til hende.

– De skal ikke tøve med at henvende sig. Det er jo det vi politikere er valgt for, erklærer hun.

Enhedslistens Frida Valbjørn Christensen har allerede taget kontakt til forvaltningen for at få svar på, hvornår lyset er udbedret, og hvor meget af belysningen, der ikke virker.

Anders Henrik Jensen og Frida Valbjørn Christensen og har stor forståelse for, at eleverne kan føle sig utrygge, især her i vintertiden hvor der bliver mørkt tidligt.

– Derfor er det et område, som vi bør prioritere højt i udvalgene, siger Anders Henrik Jensen.

– Jeg kender ikke til det konkrete problem, da jeg er nyvalgt, men selvfølgelig skal borgerhenvendelser tages alvorligt, og derfor vil jeg i det nye år tage fat i problemet, og vil stille spørgsmål til de relevante instanser oplyser Niels Erik Christensen (V).

Anker Boje (S) har som nyvalgt heller ikke haft kendskab til sagen, men har allerede bedt forvaltningen om en redegørelse.

Niels Erik Christensen (V) fortæller til Randers Netavis, at han er villig til eventuelt at møde borgerne i Harridslev. Han er glad for henvendelsen fra Randers Netavis, da han mener, det er vigtigt, at politikerne optræder som borgernes repræsentanter. Også Frida Valbjørn Christensen er villig til at møde borgerne i Harridslev.

Det er angiveligt uklart hvilket udvalg som skal behandle den konkrete sag. Ifølge en facebookopdatering fra Anders Buhl-Christensen (V), har Børn og Skoleudvalget sat sagen på dagsordenen allerede i januar måned.

Anders Buhl-Christensen er i øjeblikket formand for Børn og skoleudvalget, men erstattes den 1. januar næste år af socialdemokraten Lise Lotte Leervad Larsen.

Kommentarer