Paderup

Beboer på Askegården dømt for trusler og vold mod offentlig ansatte

Mandag behandlede retten i Randers en sag mod en 39 årig psykisk syg mand fra Institutionen Askegården, som var tiltalt for fire forhold om trusler og vold mod offentligt ansatte. Han mødte frivilligt op sammen med plejepersonale og en afdelingsleder.

Den 23. marts 2014 skulle han have overfaldet en socialpædagog ved at skubbe til hende, slå hende på skulderen med knyttet hånd og forsøge at nikke hende skaller.

Den kvindelige socialpædagog var indkaldt som vidne, men hun havde svært ved at huske detaljerne efter så lang tid. Efter episoden indberettede hun det til Region Midtjylland, som vælger at anmelde forholdet til politiet i Randers.

18. august 2016 havde han truet en anden beboer på institutionen. Han var tiltalt for at havde truet med at slå den anden beboeres familie ihjel, og for at have kastet en potteplante i ansigtet på ham, hvilket dog ikke lykkedes.

Den 15. oktober 2016 var den gal igen. Her havde han med trusler om vold overfaldet to socialpædagoger på institutionen. Den 39 årige havde flere gange slået ud efter en af socialpædagogerne med knyttet hånd, og havde samtidig udtalt, at han ville skære halsen over på dem og at han ville stikke dem i ryggen.

De to socialpædagoger fik den tiltalte pacificeret hvorefter han faldt til ro.

30. april sidste år havde han truet en pædagog ved at han flere gange udtalte, at han ville slå pædagogen ihjel, og ville smadre ham. Desuden havde han sagt, at han godt vidste hvor pædagogen bor.

Pædagogen forklarede som vidne, at han var sikker på, at den tiltalte ville slå ham ihjel hvis han fik mulighed for det. Det gjorde ham utryg, at den tiltalte fortalte i detaljer, hvordan han ville slå ham ihjel.

Den tiltalte erkendte i retten, at han hurtigt kunne blive aggressiv og komme med verbaler eder, men han nægtede sig skyldig i at have benyttet vold eller trusler.

Anklageren Jakob Beyer krævede at den tiltalte blev idømt en dom om tilsyn med kommunen, som beslutter hvor han skal opholde sig og arbejde. Kommunen skal også kunne beslutte at den tiltalte kan anbringes i en institution for personer med vidtgående psykisk handicap samt vilkår om psykiatrisk behandling.

Anklageren mente heller ikke, at der skulle fastsættes nogen tidsfrist for foranstaltningen.

En mentalerklæring understøttede anklageren påstand. Den konkluderede at tiltalte er sindssyg, og også var det på de tidspunkter han havde begået gerningerne.

Han har en hjerneskade som følge af sin moders alkoholmisbrug, og han er ikke egnet til straf.

Dommer Lars Gaaei og de to domsmænd var ikke længe om at afsige dommen. Den tiltalte blev kendt skyldig i samtlige forhold, og han kommer derfor tilbage til Askegården, hvor han skal være under tilsyn fra kommunen.

Anklager Jakob Beyer forklarer til Randers Netavis, at årsagen til, at der næsten var gået fire år fra den første sag i 2014 og frem til i dag, skyldes at den tiltalte allerede i 2014 var blevet indlagt til mentalundersøgelse. Herefter er der kommet nye forhold til, og det har medført at der skulle foretages endnu en mentalerklæring.

Jakob Beyer gør opmærksom på, at det var en meget alvorlig sag, fordi der var tale om vold og trusler med offentligt ansatte. Forbrydelser mod disse sidestilles med vold mod tjenestemand i funktion.

Afdelingslederen på Askegården oplyser til avisen, at vold eller trusler som udgangspunkt altid anmeldes. Men der findes også mindre alvorlige tilfælde hvor afdelingslederen i samråd med den pågældende medarbejder aftaler, at der ikke skal ske politianmeldelse.

Kommentarer