Fårup

Anlæg af vådområde ved Fårup sat i gang

Fremsendt foto af oversvømmede marker i det tidlige forår.

Vådområdeprojektet ved Kåtbæk ved Fårup er nu nået til den endelige realiseringsfase. Gravearbejdet, der udføres af entreprenørfirmaet Arkil fra Randers, bliver i denne uge.

Projektet har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til Skals Å og dermed forbedre vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord. Et område på 49 hektar tages ud af drift, og den hidtidige afvanding i området via grøfter, dræn og pumper bringes til ophør.

Det synlige resultat bliver et stort naturområde langs banen, hvor der i den lavest liggende del vil opstå et vanddækket parti. For at sikre en varig kvælstofeffekt af projektet vil den centrale del blive udgravet yderligere. Der vil således blive en ca. 1 ha stor permanet sø, omgivet af tidvis vanddækkede arealer

Det er Naturstyrelsen Himmerland, der er projektansvarlig, og styrelsen inviterer til en orientering og fremvisning af anlægsarbejdet om eftermiddagen onsdag den 14. september klokken 16.30 ved byggepladsen syd for Ørrild.

Kommentarer