Assentoft

Årets landdistriktskonference blev en stor succes

Mens blæsten ruskede omkring Purhushallen, samledes ca. 125 ildsjæle og politikere sig i hallens cafeteria for sammen at bruge fire timer på at snakke om, hvordan vi kan markedsføre landsbyerne i Randers Kommune.

Omkring 125 mennesker havde taget imod invitationen om at deltage i Randers Kommunes årlige landdistriktskonference, der blev afholdt i Purhushallen lørdag d. 22. april.

Det bobler af liv og virkelyst

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget skød dagen i gang med en velkomst, hvor han gjorde kort status over Landdistriktsudvalgets arbejde. ”Vi har siden Landdistriktsudvalget blev dannet i juni 2015 besøgt 28 landsbyer og lokaliteter på udvalgsmøder og udvalgsture. Og vi kan tydeligt mærke, når vi kommer rundt, at det bobler af liv og virkelyst”, sagde Lars Søgaard og tilføjede, at særligt omfanget af projekter i landdistriktet er imponerende. Han kunne berette at der siden 2008 er lavet udviklingsprojekter i landdistriktet for 59.622.284 kr. hvoraf Randers Kommune har bidraget med 23.086.361 kr. Alene i 2016 lavede man i alt projekter i kommunens landdistrikt for mere end 23,5 mio. kr.

Cold Hawaii og de autentiske kvaliteter

Efter velkomsten var dagens første indlægsholder Rasmus Johnsen fra Klit Møller, der kunne fortælle om succesprojektet Cold Hawaii. Man er i det nordvestjyske lykkedes med at markedsføre sine kvaliteter og tiltrække flere bosættere, fordi man netop har identificeret sine egne autentiske kvaliteter og dernæst har formået at satse og bygge videre på den. Rasmus´ centrale pointe til de fremmødte var, at landsbyer ikke skal give sig ud for at være noget, som de ikke er. Det bliver gennemskuet meget hurtigt.

Markedsføring af landsbyernes unikke karakter

Herefter gik Niels Clemmensen fra Vejle Kommune på talerstolen og fortalte om, hvordan de har arbejdet med markedsføring af landsbyer. Alt grunder i at landsbyerne selv kan og vil. Derfor har man i Vejle gjort sig store anstrengelser for at styrke de lokale ildsjæle, da det til syvende og sidst er dem, der skal drive udviklingen og markedsføringen af deres egen landsby.

Konsulentfirmaet Tankegang sørgede for, at de fremmødte kom i arbejdstøjet. De afviklede en workshop, hvor de fremmødte skulle gøre sig tanker om hvad deres landsbys unikke styrkepositioner kunne være. Derpå skulle arbejdsgrupperne prøve at lave en konkret markedsføringsplan, der kunne omsættes til konkrete handlinger efter konferencen. Det gav ivrige diskussioner ved bordene, og mange gik derfra med en god lille opskrift på, hvordan man kan starte med at arbejde med markedsføring af sin egen landsby.

Ejendomsmægleren Jesper Hedegaard, EDC, kunne inspirere ildsjælene yderligere med det klare budskab, ”at hvis det ikke findes på nettet – så findes det ikke”. Med udgangspunkt i konkrete internetsøgninger demonstrerede Jesper med al tydelighed vigtigheden af, at landsbyer selv medvirker til at omtale sig selv på Wikipedia og har en opdateret facebookside. Bosættere i dag vil have hele pakken – ikke kun huset. De interesserer sig for, hvorvidt der er lokale indkøbsmuligheder, offentlig service og et aktivt foreningsliv.

Promoveringsfilm og bredbånd

Randers Kommune indtog dernæst podiet og gjorde opmærksom på de tiltag, som Randers Kommune har iværksat for at understøtte udviklingen af landsbyerne i Randers Kommune. I forhold til dagens tema om markedsføring blev der lagt ekstra vægt på, at landsbyerne har mulighed for at få produceret en promoveringsfilm for deres landsby. Fem landsbyer har allerede fået lavet en sådan og yderligere ti landsbyer kan få lavet deres egen reklamefilm som kan hjælpe med at markedsføre landsbyen. Interesserede kan kontakte landdistriktsservice@randers.dk. Randers Kommune afslutte sit indlæg med at præsentere Søren Brøndum Christensen, der er Randers Kommunes nye bredbåndskoordinator, der i den kommende tid skal arbejde med udrulning af bredbånd i Randers Kommunes mange landsbyer.

Årets Ildsjæl og Året Initiativ 2017

Dagens højdepunkt var kåringen af årets ildsjæl og årets initiativ. Blandt de mange nominerede ildsjæle faldt Landdistriktsudvalgets valg på Vibeke Plauborg fra Udbyhøj og årets initiativ gik til Øster Velling Forsamlingshus.

Det er fjerde gang at Landdistriktsudvalget i Randers Kommune arrangerer landdistriktskonferencen. ”Det er meget tilfredsstillende, at vi atter har slået deltagerrekorden med ca. 125 gæster i dag. Det tyder på, at vores valg af tema har været rigtigt. Men samtidig tror jeg også, at Landdistriktsudvalgets fokus på at understøtte netværk og vidensdeling efterhånden er medvirkende til, at man kommer til konferencen for at pleje relationerne og lade sig inspirere af hinanden”, siger udvalgsformand Lars Søgaard.

Kommentarer