Randers by

40 år i børnehave

Se billedserie Her ønsker alle børnene fra Børnehaven Bredstrupsgade Inge Rønne Jensen tillykke med jubilæet.

Den 13. april 1978 gik pædagog Inge Rønne Jensen for første gang ind ad porten til Børnehaven Bredstrupsgade i Randers. Det har hun gjort nu i 40 år.

Flaget var hejst, og den røde løber var rullet ud da hun ankom til børnehaven. Forinden var hun standsmæssigt blevet hentet i hjemmet i en Cadillac fra 1939. Den eneste tilbageværende i landet, som er importeret direkte til Danmark.

De 3 – 4 årige børn stod ved lågen og tog imod hende. Resten stod på legepladsen omkring den røde løber, hvor de sang en jubilæumssang. Senere kom børnene og gav hende en rose.

– Det var en meget speciel oplevelse. Og også lidt rørende, fortæller Inge Rønne Jensen

Inge er uddannet pædagog fra seminariet i Viborg, og har aldrig været ansat andre steder end Børnehaven Bredstrupsgade.

Inge Rønne Jensen kan godt mærke forskel på arbejdsdagene. Der er kommet flere børn. I 1978 var der 76 og i dag 90. Hun har fulgt med udviklingen via efteruddannelse, kurser m.m, som børnehavens personale hele tiden har haft mulighed for.

Selvom antallet af ansatte stort set er det samme som for 40 år siden, så er der ting, som er blevet meget nemmere at arbejde med. F.eks. skulle der tidligere benyttes malebøger. Nu foregår det på PC, påpeger hun, som én af mange ting, som er digitaliseret.

– Det vigtigste for os er at skabe et godt miljø for forældrene, børnene og vi ansatte. Når forældrene ved, at de trygt kan aflevere deres børn hos os, så har vi opnået et vigtigt mål, understreger Inge Rønne Jensen, og tilføjer, at når forældrene er trygge, så er forældrene det også.

Det er kendetegnende for alle ansatte i børnehaven, at de bliver på stedet. Der er folk, som har været der længere end 30 år. Det skyldes et helt unikt arbejdsmiljø, sammenhold og gensidig tillid mellem hele personalet. Det er helt unikt, at tre personer fra samme institution har modtaget fortjenstmedaljen for 40 års tjeneste. To tidligere ansatte har allerede modtaget medalje, men Inge må vente til en gang, når hun går på pension.

Inge Rønne Jensen fortsætter i børnehaven så længe lysten er der. Og der er ikke noget som tyder på, at det sker foreløbigt. Det fremgår tydeligt at det er en beslutning, som de fremmødte gæster er glade for.

Når hun færdes i Randers møder hun ofte voksne personer, som hun har passet, mens de gik i børnehaven. Det sker også jævnligt, at hun nu passer deres børn.

Leder af Børnehaven Bredstrupsgade Charlotte Vognsen betegnede i sin tale Inge Rønne Jensen som en institution i sig selv.

– Inge er god til at give trygge rammer både for børnene, men også forældrene. Det er tydeligt for alle, at Inge brænder for sit arbejde. Hun er altid positiv, og klar når der er brug for en ekstra hånd. Hun er ualmindeligt meget omsorgsfuld fastslog Charlotte Vognsen, og konstaterede, at Inge ikke render af pladsen.

Til Randers Netavis fortæller Charlotte Vognsen, at Inge Rønne Jensen udstråler en naturlig tillid og sørger for, at børnene blomstrer mens de går i børnehaven.

Inden Charlotte Vognsen blev leder af børnehaven, var Inge Rønne Jensen medansvarlig for at uddanne hende på den stue hvor Inge var.

Om Charlotte Vogns ledelsesstil siger Inge Rønne Jensen, at den i høj grad er medvirkende til at de ansatte synes, at børnehaven er et dejligt sted at arbejde.

– Charlotte har overtaget den kultur i børnehaven, at personalet ikke skal ærgre sig, hvis der sker store forandringer på grund af beslutninger, som er taget af byrådet eller Folketinget.

– Det vi ikke kan lave om på, betragter vi som en udfordring. Og det lykkes os altid at finde en løsning, siger Inge Rønne Jensen.

Udover Charlotte Vognsen talte bestyrelsesformand Kaj Friis Christensen, og den tidligere leder Anni Clausen.

Fredag aften fik Inge Rønne Jensen og manden besøg af omkring 70 gæster, som skulle fejre jubilæet.

Kommentarer