Erhverv

150 år gammel fabrik skal være fremtidens bydel

Sporbyen Scandia bliver Randers’ nye, kreative bydel med moderne boliger, kontorer og fritidsfaciliteter. Områdets historie er et vidnesbyrd om Randers’ udvikling fra jerntung industri til moderne storby.

Det store industriområde Sporbyen, som tidligere var Scandias jernbanefabrikker, har i mange år stået næsten ubrugt hen. Nu er der imidlertid kommet liv i de gamle fabrikshaller, som dengang for over 150 år siden spillede en væsentlig rolle i Randers’ vækst og udvikling til en af Danmarks største byer. Geopartner Landinspektører har stået i spidsen for lokalplanen til det nye byomdannelsesprojekt, som er lokalafdelingens hidtil største opgave.

– Det er det hidtil største projekt, jeg har arbejdet på. Der skulle både laves myndighedsplaner, lokalplaner og en hel masse opmålinger, som i samarbejde med bygherrerne skulle gøre projektet visuelt og overskueligt. Alene lokalplanen for Sporbyen svarer i omfang til ti normale lokalplaner, forklarer landinspektør hos Geopartner i Randers, Mikkel Aaen.

Gammel historie i ny indpakning
Omdannelse fra industriområde med osende maskiner og gloende hedt jern til grønne arealer og moderne kulturliv kommer ikke af sig selv. Intentionen har hele tiden været at skabe nyt liv på en lokalhistorisk vigtig beliggenhed, og Mikkel Aaen har da også bemærket betydningen af projektet øst for Randers midtby.

– Udfordringen har været at få nyt og gammelt til at spille sammen både funktionelt og visuelt. Det har været vigtigt at bevare noget af historien på stedet. Det har blandt andet betydet, at de gamle spor, der går gennem bydelen, er bevaret, ligesom flere af de røde murstenshaller bliver stående og indrettes til nye formål, uddyber Mikkel Aaen.

Moderne teknologi til moderne bygninger
Selvom de store jernbanefabrikkers tid synes ovre, findes der fortsat levn fra industriens guldalder i kontorlokalerne i Sporbyen. Togvognsproducenten Scandia, som i dag går under navnet Bombardier, er stadig aktive på stedet, og så sent som i perioden 1989-1998 stod fabrikken bag produktionen af IC3-togene, som fortsat er i drift i dag.

Virksomheden fylder dog langt fra lige så meget som før i tiden, hvilket har ført til, at en masse kontorbygninger og lagerlokaler har stået tomme. Det er i disse lokaler, at det nye bydelsprojekt udspringer, og hos Geopartner Landinspektører har man været dybt involveret gennem hele processen med hjælp fra den nyeste teknologi på markedet.

– Vi hjælper investorer med alt det arbejde, der går forud for, at man går i jorden og helt frem til selve etableringsfasen, når der skal støbes fundamenter. Vi er med til at udpege de punkter, som der skal rejses vægge efter, så alt bliver rejst rigtigt. Og med den nye 3D-scanningsteknologi kan vi gøre arbejdet hurtigere og mere præcist end med traditionel gps-opmåling, afslutter Mikkel Aaen, som forventer projektet afsluttet indenfor de næste par år.

Området omkring Sporbyen har huset tung industri siden brødrene Rowan i 1870 opkøbte virksomheden Hvide Mølle og ændrede navnet til Randers Jernbanevogns Fabrik, det senere Vognfabrikken Scandia A/S, som blandt andet producerede sporvogne til Tyskland, Polen og Rusland og på sit højeste beskæftigede cirka 900 ansatte.

Kommentarer