Læsten

130 millioner kroner til sikring af værdifuld natur

EU-Kommissionen har godkendt en ansøgning om et projekt til 130,5 millioner kroner, som skal gøre det rentabelt for landmændene at sikre værdifuld natur i ådale i Himmerland og Midtjylland

Randers Kommune har samarbejdet med 7 andre kommuner (Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Skive, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg), landbruget og Naturstyrelsen om at skrive en ansøgning til EU-Kommissionens LIFE-program om et integreret naturprojekt i en række ådale i Himmerland og Midtjylland. Projektet, der har undertitlen “Landmanden som naturforvalter”, fokuserer på at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren for landbruget.

Ansøgningen er nu godkendt af EU-Kommissionen. Det samlede beløb er på 130,5 millioner kroner, som skal anvendes over en periode på 8 år. EU betaler 77,7 millioner kroner, og Miljøministeriets medfinansiering er på 33 millioner kroner. Kommunerne lægger samlet set 8 millioner kroner i projektet, og resten finansieres af Aage V. Jensens Fonde og 15. Juni Fonden.

Projektet er målrettet sjælden og sårbar natur i 11 Natura 2000-områder, men erfaringerne og de værktøjer der udvikles skal også kunne bruges i andre naturområder. Der skal derfor også arbejdes med en samling af driften af små jordlodder, vækst og udvikling i landdistrikterne, vandrammemål og klimamål.

Virkemidlerne omfatter jordfordeling, bedre muligheder for græsning i ådalene, udvikling af biomassehøst, og uddannelse i naturpleje som driftsgren. Der skal endvidere også arbejdes med afsætning af kød fra dyr der afgræsser naturarealer, og samtænkning af forskellige støtteordninger.

– Vi er glade for at deltage i projektet og håber, det kan bidrage til en god udvikling både for landbrugene og naturtyperne i projektområderne. Randers er stolt af at kunne give mulighed for deltagelse i projektet for både lodsejere, lokale interessegrupper med videre, siger Claus Omann Jensen, der er borgmester i Randers Kommune.

I projektet indgår arealer i to af de fire Natura 2000-områder, som findes i Randers Kommune. Det drejer sig samlet set om over 10.000 hektar, hvoraf en del bliver udgjort af områderne Bjerregrav Mose, Fussing Sø, Læsten Kær og Kastbjerg Ådal. Således ligger en stor del af projektområderne i Randers Kommune.

Projektet starter officielt den 1. januar 2018, og strækker sig over godt 8 år.

Se mere om de 4 Natura 2000-områder i Randers Kommune på https://natur.randers.dk/planlaegning/natura-2000-planer/handleplaner/

Kommentarer